Skorovas

Skorovas ligger lengst sør-øst i Namsskogan kommune. Denne fjellbygda var tidligere et gruvesamfunn med 600-700 innbyggere. I dag er Skorovas en fjellandsby med mye kultur og storslått natur. Bygda har ca 50 fastboende, og er en yndet plass for ferie og fritid. Skorovas satser nå stort på vinterturisme og i 2019 ble et nytt hyttefelt åpnet.
Se kart over tomteområdet her.

Skorovas kan tilby:

Helårsaktivitet
Fiske
Fjellvandring
Dagligvarebutikk
Pub
Oppkjørte skiløyper
Rekreasjonsløyper for snøscooter
Hytter og hyttetomter

Rull til toppen