Skorovas

Skjenkestova Inge Staldvik  41313511 post@skorovasmat.no https://skorovasmat.no/
Skorovas Liv Frivilligsentral Hilde Helen Staldvik 48189250 skorovas.liv@gmail.com http://www.facebook.com/skorovaslivfrivilligsentral
Turstier Namdal turlag
Tursmasj Skorovas røde kors 93 037 549 petra.hoviosen@gmail.com https://www.facebook.com/people/Skorovas-R%C3%B8de-KorsSkorovasmarsjen/100070593601298/
Skiløper
Gruvekaffe Frivilligsentralen
Skrovas Røde Kors Bjørn Gunnar Dahl 414 09 289 skorovasrodekors@gmail.com https://www.rodekors.no/lokalforeninger/trondelag/skorovas/
Skrovas IL Morten S. Wallervand 92833702 https://www.facebook.com/groups/1502961346678357/?hoisted_section_header_type=recently_seen&multi_permalinks=2836290396678772
Utviklingslaget Fjelliv Oddveig Olufsen 91628063 Oddveig.olufsen@live.no https://www.facebook.com/profile.php?id=100064801983330
Snøcooterløype Bjørn Tore Nordlund https://www.namsskogan.kommune.no/naring-og-landbruk/snoscooterloyper-og-motorferdsel/snoscooterloyper/
Skorovas jakt- og Fiskarlag
Strikkekaffe
Miniatyrskyting
Fiske Staldvika utmarkslag 45617587 staldvikautmarkslag@gmail.com https://www.inatur.no/fiske/5ff748883b66e4000372271f/orret-og-royefiske-i-staldvika-og-skorovas-omradet
Randone namsskogan@fjellstyrene.no https://ut.no/turforslag/115632/topptur-til-skorovassklumpen-935-moh
Båt/paddling Knut Berger knut.berger@gmail.com https://skorovas.no/aktiviteter/
Skorovas Liv Frivilligsentral 48189250 skorovas.liv@gmail.com https://www.facebook.com/skorovaslivfrivilligsentral
Utlånssentralen Skorovas Liv Frivilligsentral 481 89 250 https://www.facebook.com/skorovaslivfrivilligsentral
Skroll til toppen