Lånevilkår – Utstyrssentralen

Du samtykker med dette til følgende vilkår for lån av utstyr fra utstyrssentralen i Namsskogan:

 • Tilbudet er i utgangspunktet gratis, men gebyr kan forekomme dersom et eller flere produkter blir skadet eller om du ikke klarer å levere inn produktet i tide.
 • Lånetaker har det fulle ansvaret for at alt utstyr blir brukt forskriftsmessig. Dette innebærer blant annet at lånetaker har ansvar for å påse at utstyret som lånes er tilpasset og egnet for personen som skal bruke utstyret. Dette er spesielt viktig ved lån av bæremeis for barn, hjelmer og redningsvester, men gjelder også alle øvrige produkter som lånes ut av sentralen.
 • Barn under 18 år må ha bekreftelse fra foresatte for å låne utstyr ved hvert utlån.
 • Lånetaker er personlig ansvarlig for utstyret som lånes. Lås alltid utstyr som blir oppbevart utendørs og opptre varsomt med alle produkter du låner. Utstyrssentralen står ikke ansvarlig for bruk av utstyr, og all bruk av utstyr skjer på eget ansvar.
 • Alle lån ved utstyrssentralen er personlige, det vil si at du kan ikke låne utstyret videre til andre uten skriftlig samtykke fra bestyrer for utstyrsssentralen.
 • Alt vi har av utstyr kan lånes i inntil 3 dager. Merk at utstyrssentralen ikke har åpent på søndager, så lån som utløper på søndager må leveres inn senest 1 time etter åpningstid på mandag. Utstyr skal ikke leveres uten tilsyn utenfor utstyrssentralen, men skal overleveres i person til en av de ansatte ved utstyrssentralen.
 • For at utstyret skal være tilgjengelig for flest mulig – lever til avtalt tid.
 • Lånt utstyr skal leveres tilbake i den stand utstyret ble levert i. Avvik skal innrapporteres til de ansvarlige for utstyrssentralen ved innlevering av utstyr. Et eventuelt skadeomfang vil bli vurdert av bestyrer for utstyrssentralen som også vil kunne kreve et rettferdig gebyr for skader som påvirker funksjonaliteten og/eller holdbarheten til produkte(ne) som er skadet. Lånetaker vil i så tilfelle være pliktig til å innbetale dette beløpet innen 14 dager. 
 • Alt utstyr skal tørt og rent når det leveres inn.
 • Er du mer enn en uke forsinket med innlevering regnes utstyret som tapt og du vil motta en faktura for å erstatte utstyret, samt et gebyr på kr 1000,-. Dette gjelder uten unntak. Dersom utstyret ikke blir erstatt vil det bli avlevert en politianmeldelse på lånetaker.
 • Ved leie av SUP og/eller kajakk vil man fra dag 1 ved uteblitt tilbakelevering faktureres med kr 1000,- i forsinkelsesgebyr. Altså påløpes det kr 1000,- i gebyr fra den dagen produktet egentlig skulle vært levert inn. Ved lån som utløper på dager der utstyrssentralen ikke holder åpent vil slike gebyrer påløpe fra 1 time etter åpningstid førstkommende dag utstyrssentralen holder åpent.
 • Der aktiviteten tilsier det, skal det brukes beskyttelsesutstyr og/eller sikkerhetsutstyr. Personer som ikke kan svømme får dessverre ikke låne eller benytte seg av SUP eller kajakk fra utstyrssentralen. Dette gjelder uansett, og bruk av redningsvest åpner ikke for unntak fra denne regelen.
 • Ved leie av SUP og kajakk SKAL redningsvest ALLTID benyttes, dette kan også leies gratis hos utstyrssentralen.
 • Brudd på lånereglene kan føre til at du mister retten til å låne utstyr for en kortere eller lengre periode.
 • Når du skal hente lånte produkter er du pliktig til å signere på en låneerklæring før du forlater utstyrrsentralen. Her vil det blant annet stå når produktet skal leveres inn, samt at du på oppfordring må være villig til å oppgi gyldig identifikasjon. Som sagt må alle barn og ungdom under 18 år ha samtykke fra en foresatt for å få låne utstyr.

  Du samtykker også til at vi innhenter personlig identifiserbar informasjon (PII) i forbindelse med utlånet. Denne informasjonen benyttes for å prosessere utlån fra sentralen, samtidig som den sikrer at vi kan komme i kontakt med deg dersom det oppstår behov for dette. Informasjonen vil lagres i inntil 12 måneder etter endt utlån, og vil deretter slettes fra våre databaser. Dersom det er registrert en utestående faktura i forbindelse med skade eller tap av utstyr kan PII bli lagret utover nevnte 12 måneder frem til fakturaen er betalt eller saken på andre måter blir oppklart. PII vi samler inn omfattes av følgende:
 • Navn
 • Adresse
 • Mailadresse
 • Telefonnummer
 • IP-adresse

  For å få informasjon om informasjonen vi har samlet inn om deg eller et ønske om å slette informasjonen kan du sende en mail til post@namsskoganportalen.no med emne: PII

Skroll til toppen