Namsskoganportalen

Namsskogan kommune har fått status som Nasjonalparkkommune!

Som Nasjonalparkkommune skal vi aktivt legge til rette for besøkende som vil oppleve Børgefjell og områdene rundt, samtidig som natur- og verneverdier blir tatt vare på.
Børgefjell er storslagent. Hit kommer du for de spesielle naturopplevelsene og nærkontakt med det opprinnelige uten å bli forstyrret av andre. Her er det få hytter og ingen merka stier, Børgefjell er ikke noe utpreget turistområde. Men elsker du å oppsøke spennende områder med telt og fiskestang er Børgefjell det rette valget for deg. Nasjonalparken er nærmest uten tekniske inngrep, og du må belage deg på å finne veien og sted for natterasten selv.

Parken har høye tinder, dype daler, vidder, brusende vassdrag og stille fjellvann. Området representerer noe av det beste vi har av natur i Norge. Landskapet er preget av flere hundre års sørsamisk tamreindrift hvor det fortsatt drives aktiv reindrift, området er også et levende kulturlandskap.

Namsskogan Utstyrssentral

Namsskogan utstyrssentral låner ut sports- og friluftsutstyr helt gratis til liten og stor, slik at alle kommunens innbyggere kan prøve nye aktiviteter, og oppleve glede i å drive med et mangfold av sports og friluftsaktiviteter.

Namsskogan Utstyrssentral er en del av bosetning prosjektet, og er finansiert av Namsskogan kommune og Trøndelag fylkeskommune. Utstyrssentralen administreres av Namsskogan frivilligsentral i samarbeid med Namsskogan kommune.

Gå til siden

Utlånsregler

 • Tilbudet er gratis.
 • Låntaker har ansvar for at utstyret blir brukt forskriftsmessig.
 • Barn under 18 år må ha bekreftelse fra foresatte for å låne utstyr ved hvert utlån.
 • Du er personlig ansvarlig for utstyret du låner. Lås alltid utstyr som blir oppbevart utendørs.
 • Alle lån ved utstyrssentralen er personlige, dvs. du kan ikke låne utstyret videre til andre (unntak for lærere og andre som låner gjennom jobb).
 • Hvor lenge du kan låne utstyret avhenger av type utstyr, se beskrivelse ved booking.
 • Utstyrssentralen står ikke ansvarlig for bruk av utstyr, og all bruk av utstyr skjer på eget ansvar.
 • For at utstyret skal være tilgjengelig for flest mulig – lever til avtalt tid.
 • Er du mer enn 2 uker forsinket med innlevering regnes utstyret som tapt og du vil motta en faktura for å erstatte utstyret. Dersom utstyret ikke leveres tilbake eller erstattes, vil det bli avlevert en politianmeldelse på låntaker.
 • Lånt utstyr skal leveres tilbake i den stand utstyret ble levert i. Avvik skal innrapporteres til de ansvarlige for utstyrssentralen ved innlevering av utstyr.  Telt, hengekøyer, Lavvo og annet utstyr skal være tørt og rent når det leveres inn.
 • Der aktiviteten tilsier det, skal det brukes beskyttelsesutstyr og/eller sikkerhetsutstyr.
 • Brudd på lånereglene kan føre til at du mister retten til å låne utstyr for en kortere eller lengre periode.

Næringsselskap i Namsskogan og Røyrvik – For næringsutvikling, vekst og bolyst

Skroll til toppen