Sommerminne for livet 2024

I UKE 26 BLIR DET EN AKTIVITETSUKE FOR BARN I NAMSSKOGAN. TILBUDET GJELDER ALLE ELEVER MELLOM 1.-7. KLASSE 
Klokken 10.00 – 15.00 hver dag

Mandag: Aktivitetsdag Brekkvasselv: Strret-art og Aktiviteter

Tirsdag: Aktivitetsdag Flåtådal skytebane

Onsdag : Aktivitetsdag Frivilligsentralen

Torsdag : Aktivitetsdag Skorovaten

Fredag: Namsskogan Familiepark/ Trones svømmehall

Dette er et gratis tilbud med aktiviteter og transport til aktivitetene.
Oppmøte på skolene hver dag. Opplegget vil vare ca. 5 timer hver dag.

Påmeldingsskjema vil bli levert ut på skolene, og det vil være bindende påmelding for hele uka.
Påmelding sendes på mail innen den 9. Juni til: odd.bakken@namsskogan.kommune.no

Ved påmelding må det informeres om navn og alder på barn, navn på foresatt, telefonnummer foresatt og evt. allergener.
For spørsmål, ta kontakt på: mob. Renate 990 41 756 / Odd 958 33227

LAST NED PDF HER:

Sommerminne-2024.pdf