Nytting info

Velkommen til Namsskogan kommune

«Toppen i Namdalen »

Våre verdisyn er åpenhet, respekt, likeverd og humor.

 

Namsskogan kommune ligger i Indre Namdal, Trøndelag fylke. Med sine 1417 km2 er kommunen rik på muligheter for natur- og friluftsliv (bla. Børgefjell Nasjonalpark), jakt og fiske. Vi har et rikholdig organisasjons- og kulturliv i kommunen. Namsskogan kommune har ca. 120 ansatte som yter god service og tjenesteyting overfor kommunens innbyggere.
Kommunen har  skole og barnehage med god standard og med fine uteområder for friluftsliv, ballspill og skiaktiviteter. Kommunen har to svømmehaller og en stor flerbrukshall. Vi har også et flott, nytt sykehjem. 

 

Kommunen, næringsliv og lag/foreninger gir bort en velkomstpakke til alle nye innflyttere. Dette for at nye innflyttere skal bli kjent i de ulike områdene. Denne pakken inneholder:

  • Felles dag i Namsskogan familiepark for nye innflyttere i Røyrvik og Namsskogan.
  • En Gratis overnatting i Fjellstyret sine hytter. Ta kontakt med Sissel Grongstad (Daglig leder) tlf. 415 58 176. Fjellstyret har også jakt og fiskekort til en redusert pris for Namsskoginger. 
  • 1 klippekort til Bassenget
  • 1 Årskort på treningsrommet i Namsskogan(Leveres på kommunehuset, og du/dere får tildelt kodebrikke)
  • Børgefjellboka
  • Kaffe og noe å bite i på Vertshuset Nams Inn

 

Barnehage

Tiriltoppen ligger vegg i vegg med skolen på Namsskogan. Det er løpende opptak i  barnehagen. GRATIS barnehage fra 1. august 2024.

Åpningstider i barnehagene er 06.45 – 16.15.

SFO

Skolefritidsordningen holder til i samme bygg som barnehagen på Namsskogan. Alle 1. og 2 klassinger har gratis 12 timer SFO tilbud fra skoleåret 2023/24

Barne og ungdomsskole

Namsskogan skole ligger på Namsskogan (kommunesenteret). I tilknytning til skolen er det en barnehage (Tiriltoppen), flerbrukshall (Namsskoganhallen) og Namsskogan svømmehall. Her er det barne og ungdomsskole 1-10 klasse.

Lege/Jordmor/Helsestasjon

Helsestasjon for barn 0-5 år

Helsestasjonen 0-5 år er et helsefremmende og forebyggende tilbud til hele barnebefolkningen. Målet er å bidra til barns fysiske, psykiske og sosiale helse og styrke og støtte foreldre i å mestre foreldrerollen.

Alle barn 0-5 år får innkalling til de faste helseundersøkelsene. Utenom dette er det bare å ta kontakt med oss på helsestasjon. Helsestasjon har tilbud om regelmessige konsultasjoner.

Jordmortjenesten

Jordmor tilbyr svangerskapskontroller. Du velger selv om du vil gå hos lege eller jordmor i svangerskapet.

Ved første kontroll får du videre informasjon om anbefalte kontroller under svangerskapet. Jordmor vurderer hvilken oppfølging du trenger, og henviser til spesialisthelsetjenesten ved behov. Jordmor kan henvise til tidlig ultralyd, og andre undersøkelser ved gynekologisk poliklinikk. Vi samarbeider med legekontoret og helsestasjon. Jordmor er behjelpelig med prevensjonsveiledning, kan skrive ut resepter og Jordmor tar også celleprøver.

Du tar selv kontakt med jordmor eller legekontor for bestilling av time.

Alle timer hos jordmor er gratis. Timer utenfor svangerskap kan medføre en kostnad. Du kan bestille time hos jordmor ved å ringe tlf 951 03 999. Jordmor er til stede hver uke.

 

Helsestasjon og Skolehelsetjenesten er del av kommunens helsetjenester innenfor det helsefremmende og forebyggende arbeidet. I Namsskogan Kommune er tjenestene en del av Namsskogan Familiesenter. 

Skolehelsetjeneste 1. – 10.klasse
Vi følger nasjonale anbefalinger for oppfølging i skolehelsetjenesten med konsultasjoner og vaksiner. Skolehelsetjenesten har fast tilstedeværelse på skolene. Samarbeider tett med andre instanser.

Helsestasjon for ungdom
Vi tilbyr helsesamtaler til elever ved førsteåret på videregående.
Ut over dette er alle ungdommer velkommen til å ta kontakt.

Reisevaksiner
Helsestasjonen har oversikt over vaksiner du bør ta ved reiser utenlands.
Du bør ta kontakt i god tid for informasjon og for å få satt vaksine.
Helsesykepleier Tlf.: 74 33 33 55 / 970 63 520

Lege

Hvis du trenger hjelp på dagtid, skal du først ringe fastlegen eller fastlegekontoret du hører til. Fastlegen vurderer hvor mye det haster, og kan vanligvis gi deg en time samme dag, hvis situasjonen krever det.

Du skal alltid henvende deg til fastlegen når det gjelder sykemelding, fornying av resept, langvarige og kjente plager uten akutt forverring.

Åpningstider:

Mandag til fredag: 08.20-15.00( Lunsj 11.30-12.30)

Tlf:743 33 320

 

Tannlege

Alle barn i alderen 0-18 år har gratis tannlege. Namsskogan tannklinikk holder til i 2 etasje på Holmensentret

Tannklinikken har tannpleier og tannlege. Telefonnummer 74 17 52 77 Telefon tid er mellom 08.00-15.00

Voksene kunder kan ta kontakt med privatpraktiserende tannleger i Grong

Tannlege Wustefeld tlf 404 80 210

Tannlege Østling tlf 940 30195

 

Informasjonskilder som kan være kjekt å vite om:

Namsskogan Frivilligsentral

Skorovas Liv Frivilligsentral

Her finner du info om utstyrssentralen.

Utstyrssentralen finner du i kjelleren på frivillig sentralen på Skorovas. Her kan du låne kajakk, kano, SUP brett m.m. Dette er et gratis tilbud til barn og unge som ønsker å prøve noe nytt. Alle under 18 år må ha med seg en voksen når varen skal leveres ut. 

Bladet Namsin kommer ut en gang i mnd. i postkassa. Den er å tilgjengelig på kommunen sine hjemmesider

Bestillingstransport i Namsskogan

I Namsskogan kan du bestille reise til og fra ulike sentrum rundt om i kommunen, eller for å komme deg til og fra annen kollektivtransport.

Alle kan bruke bestillingstransport! Du blir hentet med drosje og det koster det samme som en bussbillett. Se hvordan du bestiller og betaler nederst på siden.

Åpningstid for telefon 02867

· Mandag til fredag: 07:30-20:00

· Lørdag: 10:00-20:00

· Søndag og helligdager: 10:00-20:00

Til og fra sentrum
Reis til og fra butikk, lege, fritidstilbud eller lignende. Tilbudet kjører på bestilling fra bestemte områder på faste dager og tidspunkt.

·      
Namsskogan nord og Namsskogan sentrum
 
Bestill reise mellom Namsskogan nord og Namsskogan sentrum.

Du kan bestille inntil sju dager før reisen og må bestille senest seks timer før du skal reise. Om du ønsker ankomst i Namsskogan kl. 10 må du bestille senest dagen før.

 

 
 
 Flere reiser på AtB.no. Du kan også gå inn på hjemmesiden til AtB og bestille fleksi transport med å snakke til AtBs chatbot.

Renovasjon

Gjenvinningsstasjon er åpen hver onsdag fra 14.00-17.00

Oversikt over tømmeplan finnes på app :minrenovasjon