GRATIS Boligtomt

Alle som bygger en bolig får tilbud om gratis tomt innenfor regulerte boligområder der infrastrukturen er lagt frem og der kommunen står som grunneier av tomten. Dersom det er andre aktører som eier tomten blir det utbyggers ansvar og kjøpe arealet.

Mer info: Gratis boligtomt